JCoDe (Sayı:5) – ‘Tasarımda Belirme’

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Tasarımda Belirme”ye odaklanan dördüncü sayısının aşağıdaki bağlantılar üzerinden Eylül 2021’de yayımlanması planlanmaktadır. Makale gönderiminin aşağıdaki Dergipark bağlantısından 10 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli […]

15. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

28-29 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı tarafından gerçekleştirilecek olan sempozyum ile ilgili detaylı bilgi ve güncellemeler için https://mstas2021.itu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

JCoDe (Sayı:4) – ‘Tasarımda Ölçme’

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Tasarımda Ölçme”ye odaklanan dördüncü sayısının aşağıdaki bağlantılar üzerinden Mart 2021’de yayımlanması planlanmaktadır. Makale sunumlarının aşağıdaki Dergipark bağlantısından 10 Ocak 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli […]